عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آبجو – دلستر

ab-jo

تعبیر خواب آبجو به روایت ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند که آبجو می خورد خدمتکاری موجب آسایش و راحتی او می گردد و اگر دید به کسی آبجو داد از مال خود به او می دهد.

تعبیر خواب آبجو به روایت جابر مغربی

اگر ببیند آبجو خورد مردی فرومایه به او خدمت می کند، اگر ببیند آبجو شیرین خورد از آن شخص فرومایه منفعت می برد، و اگر ترش باشد از او زیان می بیند.

تعبیر خواب آبجو به روایت حضرت صادق (ع)

تعبیر دیدن آبجو بر چهار وجه است:
۱- منفعت
۲- بوسه  دادن
۳- خدمت کردن
۴- مردی فرومایه

پیوندک : https://goo.gl/eb8A8m
دیدگاه شما ؟