راه حل جالب مرد چینی برای خرید خانه

یک مرد چینی که برای خرید خانه پولهای خود را به صورت روزانه پس انداز کرده بود؛ سرانجام با رسیدن به حد نصاب تمام آن را یکجا به بانک منتقل کرد. مقدار پولی که وی به بانک منتقل کرد ۱۶۲ هزار یوان (۲۶ هزار دلار) بوده است. کارمندان این بانک نیز برای دسته بندی و شمردن این پول ۳ روز متوالی وقت گذاشتند در حالی که توانستند تنها ۵۰ هزار یوان این پول را شمارش کنند 😅.

راه حل جالب مرد چینی برای خرید خانه

راه حل جالب مرد چینی برای خرید خانه

منبع +

پیوندک : https://goo.gl/OSyN8r
دیدگاه شما ؟